Bytte av vinduer og dør

Enkle grep- med store gevinster

Alle ønsker mindre trekk og strømsparing. Stadig flere ber oss bytte ut vinduer uten råte, men med dårlig varmeisolering. Enova i samarbeid med regjeringa lanserer i 2016 støtteordning for refusjon hvis oppgraderinger er tilfredsstillende jf krav. Som et overslag kan man beregne et dagsverk på arbeider med komplett vindusbytte. (Nye utforinger, innkjøp av materialer og utvendig,innvendig lister, vannbrett m.m).