Tjenester

Kunstsnekring av elegant interiør og eksteriør

Innehaver Gunnar Gundersen(GGU) er innleid som konsulent, instruktør og praksislærer på Byggteknikk, og Bygg & Anlegg på Gjennestad Videregående skole. Det kan være aktuelt for kunder i Stokke/sfj. området å sjekke mulighetene for at elever kan ha praksis på kundeprosjekt.

Bygging av klatrevegger; GGU har drevet med Fjell-og sportsklatring siden 1990 og har bygget flere klatreanlegg av ulik seriøsitet. Vi samarbeider med Klatresiden AS, Larvik om innkjøp utstyr og godkjenning av forankringer, sikkerhet på anlegg, rutekomponering.

Interiør og Fasadedekor samarbeider også med Anleggsgartner, Smed, Interiørkonsulent om kreative vakre løsninger.