Kledning

Når du ikke lenger vil fyre for kråkene

Vi råder alltid kunden til å lekte ut mest mulig for etterisolering opptil dagens standard som nå er min 20cm isolasjon i vegg+ lufting, vindsperre og overflater. Det er strenge krav mht. lufttetting, og trykktesting vurderes. For å unngå råte særlig i endeved anbefales imprignert kledning. Ellers påfører vi alltid Visir grunningsmaling på skråskjært kledning mot vannbrett, dryppkant og i skjøter. Det kan være lurt mht til unngå råte i skjøter å ha etasjeskillelist på stående kledning. Løsningen brekker av en kjedelig stor vegg, gir bedre lufting og tørker kledningen fortere - men viktigst for å unngå skjøter. Vi har kledd om uthus, store låvevegger og støyskjermer.