Legge om tak

Kvalitet i høyden

Vi ønsker fokusere på nøyaktig arbeid mht oppmåling og oppretting av tak. Særlig på eldre tak med sig må hver lekte kiles opp og rettes etter laser/ snoring. Firmaet har erfaring med arbeid i høyder der HMS er ivaretatt. Stillas bygges selvsagt etter forskrifter og med godkjente kurs for dette (Mesas 36t teori, 72 t praksis). Innehaver er aktiv klatrer, det er vesentlig med god fysikk og lang erfaring med fysisk tungt arbeid i høyden for å gjøre en effektiv jobb.